Přihláška na plavání pro miminka, batolata a předškolní děti

Přihláška do Plaveckého Clubu RAFTÍK pro děti a pro rodiče s dětmi. Prosíme Vás, abyste pečlivě vyplnili všechna data, především údaje o dítěti.

 

Required *


Osobní informace

Prosím, zde napište potřebné osobní informace.


Poukaz na slevu - KUPÓN/voucher

Prosím, zde nám napište jaký den a čas Vám vyhovuje nejvíce, zda je Vaše děťátko začátečník nebo pokročilý plaváček.

U pokročilých plaváčků budeme rádi, když nám napíšete, v jakém plaveckém klubu plavete nebo jste plavali a kolik lekcí máte odplaváno.


Kontaktní informace

Prosím, uveďte na Vás úplný e-mail.

 Ještě jsme nikde neplavali   Absolvovali jsme kurz vaniček   Plavali jsme v jiném kurzu 


Údaje o zdravotním stavu

Prosím, zde vyplňte údaje o zdravotním stavu.

 Mám zájem dostávat informace o dalších akcích (přednášky, kurzy, rekreační pobyty s dětmi apod.)    Nemám zájem dostávat informace o dalších akcích (kurzy, rekreační pobyty s dětmi apod.) 

Přihlašuji své dítě/sebe do Aquatic Club Raftík, o.s., (dále jen AC Raftík) - sportovního klubu PLAVECKÝ CLUB RAFTÍK. Byl/a jsem obeznámen/a s Provozním řádem (hygienickými zásadami a bezpečnostním opatřením), Platebními a storno podmínkami, souhlasím s nimi a zavazuji se k jejich dodržování.

Prohlašuji, že mi nejsou známy zdravotní ani jiné důvody, které by bránily účasti dítěte a jeho doprovodu na pořádaných akcích AC Raftík.

Prohlašuji a potvrzuji, že jsem zcela zdráv/a a netrpím žádnými infekčními a kožními chorobami, které by mohly ohrozit kvalitu vody v bazénu a následně i zdraví dětí.

Prohlašuji a potvrzuji, že mé dítě je zdravé a může navštěvovat kurzy organizovaného "plavání kojenců, batolat a dětí".

Dávám svůj souhlas společnosti AC Raftík k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných čísel v platném znění a dále dle zákona č. 480/2004 Sb. souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů, které budou využity pro marketingové účely organizace, mezi které patří zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronické pošty.

Souhlasím s užitím pořízených fotografických a filmových záznamů z průběhu akcí a kurzů pořádaných AC Raftík, pro propagační i jiné účely (zpravodajství, média, vzdělávání apod.).

AQUATIC CLUB RAFTÍK, o.s., Na Rokytce 1114/10, 180 00 Praha 8, MV ČR, č.j.: VS/1-22489/93-R, IČ: 49624695

  Refresh Captcha